Οι περιοχές που καλύπτονται είναι:

*Οι Περιοχές κάλυψης θα ενημερώνονται αφότου καταχωρηθούν τουλάχιστον οι απαραίτητες κατηγορίες όπως:

  • -> Φαρμακεία
  • -> Ιατροί
  • -> Ξενοδοχεία